Szkoła muzyczna Poznań doskonałym wyborem!

Obecny poziom edukacji w naszym kraju umożliwia uczniom wybór odpowiedniej dla siebie szkoły spośród szerokiego wachlarza rozmaitych placówek zajmujących się edukacją. Zgodnie z predyspozycjami, dziecko może rozwijać własne talenty. Jednym z rodzajów placówek edukacyjnych, który to umożliwia, jest szkoła muzyczna. W wielu miastach naszego kraju można spotkać tego rodzaju placówki. Również Wielkopolska jest tego przykładem, bowiem bez przeszkód można znaleźć szkołę, jaką jest szkoła muzyczna Poznań.

 Każda szkoła muzyczna różni się pod kilkoma względami od tradycyjnej szkoły. Przede wszystkim głównym organem, któremu podlega jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nie, jak ma to miejsce w przypadku zwykłej szkoły ? Ministerstwu Edukacji Narodowej bądź Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wynika z tego zatem, że jednostka, jaką jest szkoła muzyczna Poznań, ma nieco inne cele i zadania. Z nazwy ministerstwa wynika, że są to cele i zadania ściśle związane nie tylko z nauka, ale także z szeroko pojętą i rozumianą kulturą. Wszystkie szkoły muzyczne dzielą się na szkoły I-go, II-go oraz III-go stopnia.

Szkoły muzyczne I-go stopnia to w naszym kraju aż 70% wszystkich szkół artystycznych. Ich funkcjonowanie rozszerza się do działalności kulturotwórczej w obrębie regionu, w którym się znajdują. Biorą zatem czynny udział w tworzeni festiwali, koncertów, konkursów muzycznych itp. nauka w tego rodzaju szkole jest indywidualna i opiera się na zasadzie mistrz ? uczeń. Indywidualny tok nauczania gwarantuje lepsze przyswojenie wiedzy, a co za tym idzie ? lepsze efekty takiej pracy. Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nauka w szkole muzycznej I-go stopnia ogranicza się jedynie do nauki gdy na wybranym przez ucznia instrumencie. Lekcje indywidualne odbywają się dwa razy w tygodniu. Ponadto, uczniowie mogą brać udział w zajęciach grupowych, m.in.: kształcenie słuchu oraz rytmika ? to w obrębie klas młodszych, a także kształcenie słuchu i audycje muzyczne w przypadku klas starszych. Kształcenie się w kierunku muzycznym rozszerza się również do członkostwa w chórze, orkiestrze czy zespole. Szkoły I-go stopnia oferują nauki w trybie 4- lub 6-letnim dla uczniów w wieku 6-16 lat. W celu przyjęcia kandydata do szkoły, przeprowadzane są testy muzyczne, które sprawdzają predyspozycje dziecka. Do najbardziej znanych testów należą test gordonowski (Średnia Miara Słuchu Muzycznego E. Gordona), a także Test Inteligencji Muzycznej H. Winga. Wszystkie szkoły muzyczne I-go stopnia to placówki na poziomie szkoły podstawowej. Wyróżnić tu można ogólnokształcące szkoły muzyczne I-go stopnia, które dodatkowo prowadzą nauczanie w zakresie przedmiotów ogólnych szkoły podstawowej. W związku z tym, dla odróżnienia, szkoły muzyczne I-go stopnia, które kształcą dzieci tylko i wyłącznie w kierunku muzycznym, nazywane są powszechnie szkołami popołudniowymi.

Kolejnym etapem w muzycznej karierze naukowej jest szkoła muzyczna II-go stopnia. Nauka na tym szczeblu edukacji trwa od 4 do 6 lat i zakończona jest egzaminem dyplomowym, który skutkuje uzyskaniem tytułu zawodowego. Uczniowie mają 10 ? 21 lat, a szkoła charakter szkoły średniej. Wyróżnia się wydziały:

  1. instrumentalny, który posiadają wszystkie szkoły muzyczne II-go stopnia

  2. rytmiczny ? posiadanie przez szkołę tego wydziału zależy od jej wielkości

  3. wokalny ? w kwestii tego wydziału sytuacja jest taka sama jak w przypadku wydziału rytmicznego

  4. lutniczy ? obecnie znajduje się jedynie w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II-go stopnia.

Jeśli chodzi o naukę na wydziale instrumentalnym, to trwa ona 6 lat i owocuje uzyskaniem wykształcenia w zwodzie muzyk-instrumentalista. Podobnie 6-letnia nauka odbywa się na wydziale rytmicznym i lutniczym. W pierwszym przypadku, uzyskany zawód to nauczyciel rytmiki, a w drugim ? muzyk-lutnik. Jeśli zaś chodzi o wydział wokalny, to nauka na nim trwa najkrócej, bo 4 lata i skutkuje uzyskanym zawodem muzyk-wokalista.

Podobnie jak w przypadku szkoły muzycznej I-go stopnia, również tutaj nauka odbywa się w trybie indywidualnym. Dzieje się tak jedynie w przypadku wydziału wokalnego oraz instrumentalnego. Oprócz zajęć praktycznych, obowiązują także zajęcia teoretyczne:

  • zasady muzyki

  • literatura muzyczna

  • historia muzyki

  • kształcenie słuchu

  • nauka akompaniamentu

  • harmonia

Chodzenie do tego rodzaju szkoły umożliwia również czynny udział w chórach, zespołach i orkiestrach.

Tak samo, jak w przypadku szkoły muzycznej I-go stopnia, istnieją również ogólnokształcące szkoły muzyczne II-go stopnia ale w zakresie nauki gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Uczęszczanie do tego rodzaju szkoły umożliwia zdania egzaminu maturalnego, a także gwarantuje (w przypadku ukończenia szkoły) uzyskanie świadectwa dojrzałości.

W przypadku szkół wyższych, aby zostać studentem, należy wykazywać się wiedzą i umiejętnościami na poziomie szkoły II-go stopnia. Dodatkowo, należy być szczęśliwym posiadaczem świadectwa dojrzałości oraz zdanej matury. Nauka na studiach dzieli się na I, II oraz III stopień.

Szkoły muzyczne, poza rozwijaniem talentu muzycznego, pozwalają także na aktywne działanie w swoim regionie i szerszym właśnie na polu muzyki. Każdy, kto lubi organizować koncert, festiwale, konkursy muzyczne, potrzebna do tego wiedzę może wynieść właśnie po nauce w szkole muzycznej, chociażby I-go stopnia. Warto angażować się w życie kulturalne swojego miasta i najbliższej okolicy. W ten sposób można ?zarazić? własnym zamiłowaniem do muzyki innych ludzi. Taka promocja kultury jest niezwykle wysoko ceniona.

Wiele miast może poszczycić się posiadaniem szkół muzycznym o różnych stopniach. Jednak w kwestii poznania, dodatkowo istnieje możliwość nauki w na jedynym w Polsce wydziale lutniczym, który znajduje się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II-go stopnia. Jeśli posiada się wyraźne zdolności w kierunku muzycznym, warto zdecydować się na naukę, jaką zapewnia niejedna szkoła muzyczna Poznań. Jest to wybór, który z pewnością zaowocuje, jeśli nie karierą muzyczną, to przynajmniej ciekawą aktywnością zawodową na tym tle.

Powiązane artykuły