Do czego wykorzystywane są wciągarki?

ergonomia pracyWciągarki znajdują zastosowanie przede wszystkim w zakładach produkcyjnych i warsztatach obejmujących przestrzeń wielu branż oraz gałęzi przemysłu. Ich główną funkcją jest podnoszenie, przenoszenie oraz przeciąganie różnego typu ładunków oraz obiektów zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Zastosowanie tego typu elementów w zakładach pracy właściwie do minimum eliminuje ręczną pracę przy operacjach transportowo-przeładunkowych, dodatkowo też zwiększa jej wydajność, głównie dlatego, że układ mięśniowo-szkieletowy pracowników nie jest eksploatowany, nie muszą też oni wkładać w różnego typu przedsięwzięcia siły fizycznej.

 

Nie trudno więc przewidzieć, że wciągarki zwiększają wydajność pracy na stanowiskach produkcyjnych, montażowych i serwisowych, przez co automatycznie poprawia się bezpieczeństwo wszystkich wykonywanych czynności. Bezpieczeństwo zwiększa się także dlatego, że wciągarki muszą być poddawane regularnej konserwacji przez wykwalifikowane osoby, a także stałej kontroli przed dopuszczeniem ich do użytku. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby wykorzystywanie tego typu elementów w przestrzeni hali produkcyjnej bez odpowiednich certyfikatów i dokumentów było w stanie zapewnić sto procent bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdują się w pobliżu obiektów, przenoszonych na różne wysokości. Istnieje kilka podstawowych podziałów, według których systematyzuje się wciągarki, dlatego też poza podstawowym podziałem na wciągarki linowe i łańcuchowe, istnieje również podział, którego głównym kryterium jest rodzaj, wykorzystanego podczas produkcji, napędu. Biorąc więc pod uwagę tego typu wytyczne wciągarki mogą być ręczne i elektryczne. Pierwsze z nich znajdują zastosowanie przede wszystkim w przypadku konieczności przemieszczania lżejszych ładunków na niewielkie odległości, w przypadku tych drugich głównym elementem zastosowania jest większe urządzenie dźwignicowe, takie jak chociażby żuraw stacjonarny czy suwnica.

Współcześnie producenci sprzętu starają się wykluczyć jak najwięcej czynników ryzyka, dlatego też większość urządzeń, takich jak właśnie wciągarki, zawierają tarcze hamujące, które nie zawierają już trującego azbestu, a powłoki zwykle wykonywane są z ocynkowanej stali, która nie tylko jest niezawodna i funkcjonalna, ale i zgodna z wszelkimi normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi. Twórcy sprzętu dbają też o pracowników i ich bezpieczeństwo, dlatego też w przypadku wyciągarek w kryzysowej sytuacji lub też zwiększonym czynniku ryzyka, kute haki nośne i zawieszające, pod wpływem nadmiernego przeciążenia nie łamią się ale rozginają, głównie dlatego, że wykonane są z bardzo rozciągliwej stali. Haki posiadają dodatkowo silne zatrzaski zabezpieczające, obracające się pod kątem trzystu sześćdziesięciu stopni, producenci starają się więc zminimalizować ryzyko wypadków i uszkodzeń ciała. Wciągarki elektryczne linowe doskonale sprawdzają się podczas prac przeładunkowych, ze względu na to, że dostępne są urządzenia stacjonarne oraz w wariancie z wózkiem, dzięki czemu mogą się przemieszczać. Odmiana wciągarek łańcuchowych podobnie może być stacjonarna lub ruchoma, dodatkowo istnieje jeszcze możliwość zainstalowania ich na haku montażowym. Tego typu urządzenia zasilane są prądem elektrycznym jednofazowym lub trójfazowym, a podnoszenie i opuszczanie obiektu odbywa się za pomocą przeciąganego łańcucha lub też dźwigni z rączką wykonaną zgodnie z zasadami ergonomii.bezpieczeństwo w pracy

Zagadnienie dotyczące ergonomii jest w tym przypadku szczególnie istotne, zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę fakt, iż wiele z branż funkcjonuje obecnie tylko i wyłącznie w oparciu o jej ustalenia. Wciągarki są produktami niezwykle przydatnymi, wręcz niezbędnymi w sytuacji, kiedy w obrębie zakładu pracy pojawia się konieczność podniesienia, opuszczenia lub też pozycjonowania różnego typu ciężarów czy elementów montażowych. Z tego też powodu mogą być wykorzystywane do wyjmowania silników, przemieszczania maszyn, ładowania i rozładowywania pojazdów, napinania pasów i taśmociągów oraz wszystkich innych czynności, które wymagają sprawnego i solidnego urządzenia. Żadna maszyna nie będzie jednak funkcjonalna, kiedy jej kształt, gabaryty czy parametry nie będą dostosowane do możliwości psychofizycznych poszczególnych pracowników. Pojawiające się już zagadnienie ergonomii powinno być więc niezwykle istotne dla właścicieli zakładów pracy, którzy nie tylko powinni uświadamiać swoich pracowników co do zasad bezpieczeństwa oraz ryzyka związanego z wykonywanymi przez nich czynnościami, ale i przyporządkowywać ich do takich urządzeń, które będą ich odciążać w trakcie pracy oraz nie będą wymuszały na nich inwestowania w wykonywane czynności bezcennej energii oraz pracy mięśni. Ergonomia jest dyscypliną naukową, która zajmuje się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Jej głównym celem jest więc konstruowanie urządzeń i maszyn oraz organizowanie stanowiska pracy w taki sposób, aby współpraca pomiędzy pracownikiem a maszyną, którą obsługuje była jak najbardziej efektywna i płynna. Dzięki takim działaniom eliminuje się przede wszystkim potencjalne choroby zawodowe, uszkodzenia kręgosłupa czy też przeciążenia ciała. Ze względu na to, że ergonomia, jako nauka o pracy, jest interdyscyplinarna, wykorzystuje dorobek takich dziedzin, jak chociażby psychologia pracy, socjologia, fizjologia, higiena, medycyna, organizacja pracy, materiałoznawstwo czy konstrukcja maszyn. Parametry manipulatorów są dzisiaj zadziwiająco dobre. Jednak, czy każdy potrafi obsłużyć maszyny takie jak wciągarki? Na stronie http://www.dalmec.pl/prostota,241.html możemy poczytać więcej o obsłudze manipulatorów. Warto jednak już teraz wiedzieć, że wcale nie jest to takie trudne.

Ze względu na to, że efektywność pracowników uzależniona jest od wielu czynników, pracodawcy powinni zadbać o to, aby jego podwładni mieli wystarczającą ilość przerw na odpoczynek, byli wypoczęci, nie eksploatowali nadmiernie swojej energii i potrafili sprawnie wykorzystywać powierzone im urządzenia. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby którykolwiek z pracowników nie był świadomy tego na jakim stanowisku pracuje, jakie są jego obowiązki oraz w jaki sposób powinien wykorzystywać urządzenia, aby nie tylko zapewnić sobie jak największy stopień bezpieczeństwa, ale i jej nie uszkodzić i zadbać aby sprawnie służyła zakładowi przez długi czas.

Powiązane artykuły