Doradca prawny a adwokat

System norm prawnych dla osób niezwiązanych na co dzień z prawem może wydawać się dość skomplikowany czy nawet nieco chaotyczny. Warto jednak mieć świadomość tego, że bez określonego przez każde państwo systemu, funkcjonowanie społeczeństwa nie byłoby możliwe. Ustanowione organy władzy, dokładnie uregulowane przepisy czy możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem to wyznaczniki dobrze działającego państwa. Trzeba jednak zauważyć, że gałąź prawnicza jest w Polsce bardzo rozbudowana. Nie tylko w kontekście różnych podziałów prawa (na przykład ze względu na metodę regulacji czy ze względu na przedmiot regulacji), ale również z uwagi na wykonywane w tych okolicznościach zawody. Jak się bowiem okazuje, usługi świadczone przez radców prawnych czy adwokatów to niejedyna możliwość dostępna dziś na rynku prawniczym. W ostatnim czasie – szczególnie na terenie dużych, polskich miast – zaczęły pojawiać się również działalności prowadzone przez doradców prawnych. Czym różni się zatem zwykła kancelaria od usług doradztwa prawnego?

Aplikacja adwokacka

W kontekście prawa aplikacja to po prostu praktyka zawodowa, którą absolwent prawa odbywa po to, by zdobyć przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. W Polsce można zdobyć aplikację radcowską, aplikację doradcy prawnego, aplikację ogólną, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, legislacyjną i wreszcie aplikację adwokacką. Ta ostatnia trwa pełne trzy lata i kończy się specjalnie przygotowanym egzaminem zawodowym. W czasie trwania aplikacji magister prawa bierze udział w zajęciach teoretycznych oraz zajęciach praktycznych. Tych pierwszych jest oczywiście mniej, ponieważ przez okres 5 lat studiów kandydat na adwokata powinien zdobyć podstawowe informacje z zakresu prawa. Wykłady w czasie aplikacji mają charakter jedynie uzupełniający posiadaną przez aplikanta wiedzę. Zajęcia praktyczne odbywają się w miejscach pracy zawodowych adwokatów, czyli między innymi w prokuraturze czy sądzie. Nie należy zapominać również o kancelariach (głównie mowa tutaj o kancelarii patrona) oraz o wszelkiego typu urzędach. 

Praca adwokata

Adwokat to prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza akty prawne oraz występuje w imieniu swojego klienta przed sądem czy urzędem. Prawo do wykonywania zawodu (po zdaniu egzaminu zawodowego) mają adwokaci wpisani na listę adwokatów. Warto wiedzieć, że prawo do takiego wpisu ma w Polsce okręgowa rada adwokacka. W kontekście pracy adwokata można wspomnieć również o pokrewieństwie tego zawodu z radcą prawnym. Choć wspomniane zajęcia są traktowane w branży odrębnie, coraz częściej mówi się o połączeniu obu profesji. Różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym w ostatnim czasie zmniejszyły się jeszcze bardziej, ponieważ radca (dzięki nowelizacji ustaw) otrzymał uprawnienia obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Do tej pory takie kompetencje miała wyłącznie adwokatura. W przypadku wspomnianych zawodów wciąż pozostaje jednak różnica dotycząca świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy. Radca może pozostawać w stosunku pracy, natomiast w wypadku adwokata nie jest to możliwe. 

Magister prawa bez aplikacji

Po ukończeniu pięcioletnich studiów prawniczych student – a w zasadzie już absolwent – otrzymuje tytuł magistra prawa. Wybór aplikacji nie jest koniecznością, dlatego niektóre osoby kończą swoją przygodę z prawem po wspomnianych pięciu latach. Warto jednak zaznaczyć, że nawet w takim przypadku absolwentowi przysługuje prawo do świadczenia pewnych czynności prawnych. Związanych przede wszystkim z udzielaniem swoim klientom porad. To właśnie dlatego coraz więcej osób bez aplikacji otwiera biura doradztwa prawnego. Są to zarówno biura stricte internetowe (gdzie doradca dojeżdża do swojego klienta) oraz biura tradycyjne (do których klient w razie takiej potrzeby może się udać. Jeśli chodzi o zawód doradcy, Poznań czy inne duże miasta dysponują bogatą ofertą tego rodzaju usług. Co więcej, okazuje się, że często po porady prawne Polacy udają się właśnie do doradców, a nie do tradycyjnych kancelarii prawniczych. Niemniej jednak istnieją również profesjonalne kancelarie, takie jak kancelaria radcy prawnego, które prosperują prężnie od wielu lat i cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Kancelaria zatrudniająca adwokatów i radców prawnych z pewnością posiada obecnie więcej kompetencji niż spółka zajmująca się doradztwem prawnym. Warto jednak mieć świadomość tego, że w zależności od konkretnej sytuacji można skorzystać z alternatywnego źródła wiedzy. Przede wszystkim dlatego, że koszty porady od doradcy często okazują się mniejsze niż w przypadku usług zawodowego prawnika. Z drugiej strony, wystąpienie na drogę sądową nierzadko wymaga obecności wykwalifikowanego prawnika. W takich przypadkach nie należy zastanawiać się nad zatrudnieniem dobrej i sprawdzonej kancelarii. Osoby zastanawiające się z kolei nad założeniem własnej firmy z poradami prawnymi powinny przede wszystkim zająć się dobrym biznesplanem. Konkurencja – szczególnie w dużych miastach – jest na rynku dość duża, dlatego uwagę klienta przyciągnie nie tylko fachowość usług, ale również dobry marketing. Dotyczy to zresztą nie tylko doradztwa prawnego, ale również zwykłych kancelarii.